O projekcie

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Woli Skromowskiej w okresie od 1 października 2013 roku do 30 września 2014 roku realizuje projekt

W PUBLICZNEJ DEBACIE PRZY JEDNYM GNACIE

dofinansowany z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarskiego Programu Współpracy.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zwiększenie aktywności obywateli, a w szczególności kobiet, do aktywnego udziału w życiu publicznym i wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zadeklarowana przez co najmniej 80% uczestników projektu, w trakcie jego trwania.

 

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1.     WARSZTATY: SESJA RADY GMINY PRZY RODZINNYM STOLE. Cykl 8 spotkań warsztatowych przy kuchennym blacie, skierowany do gospodyń wiejskich. Na debaty będą zapraszani przedstawiciele samorządu i inni goście. Kwestiami kulinarnymi zajmie się wykwalifikowany kuchmistrz. Zaplanowane tematy spotkań:

– WIGILIA JAK U MAMY, CZYLI ULUBIONE ŚWITECZNE POTRWY NASZYCH WŁADZ

– POMIESZAĆ W TYM KOTLE – CZYLI ZUPY NA RÓŻNE BOLĄCZKI OBYWATELSKIE

– STRAŻACY DO OGNIA… PRZY WĘDZARNI – KIEŁBASA NIE TYLKO WYBORCZA – SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W GMINIE

– JAK ZROBIĆ COS Z NICZEGO?

– ALE JAJA – CZYLI POTRAWY Z JAJ I PRZEKĄSKI

– OSTRE CIĘCIA I ZDROWO POMIESZAMY – ROZMOWY O BUDŻECIE GMINY

– SOKI I CIASTA NA OSŁODĘ – WYCIŚNIEMY GORZKIE SPRAWY

– JAK SIĘ NIE ZJEŚĆ W KASZY? WŁADZA I KASZA, MATKA NASZA

2.     OBYWATELSKI WYJAZD DO SEJMU – CZYLI SEJM OD KUCHNI

Wyjazd dla 50 osobowej grupy (uczestnicy warsztatów kulinarnych, dziennikarskich, lokalnych liderów) zaplanowany w II kwartale 2014r.

3.     WARSZTATY: KULTURA SŁOWA W DEBACIE PUBLICZNEJ

Zaplanowane w II kwartale 2014r.

4.     WARSZTATY DZIENNIKARSKIE

10 spotkań pięciogodzinnych dla 10 osobowej grupy młodzieży.

5.     WIZYTA STUDYJNA W RADIO LUB TV

Wyjazd dla uczestników warsztatów dziennikarskich,

zaplanowany w III kwartale 2014r.

6.     WARSZTATY: AKTYWIZACJA MŁODZIEŻY W ŻYCIU PUBLICZNYM

10 spotkań trzygodzinnych dla 10 osobowej grupy.