ASOS- spotkanie informacyjne

      W  ramach  projektu  „Kuźnica  przyszłości,  alert  dla  przeszłości”,  dofinansowanego z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata  2014­ 2020 w dniu 21.09.2015r. w siedzibie Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej odbyło się spotkanie informacyjne. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób.