Integracja

IMG_6139

W roku 2012 członkinie SGW wzięły udział w I Lubelskich Targach Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej, XI edycji imprezy "Nasze kulinarne dziedzictwo – Smaki regionów" w Janowcu, festynie w Skrobowie, IV Forum Kobiet Aktywnych w Sawinie oraz w cyklu szkoleń pt."Profesjonalizacja III sektora"zorganizowenego przez Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy. Wspólne działania, wyjazdy bardzo zacieśniły więzy między mieszkańcami, pozwoliły na oderwanie się od swoich codziennych obowiązków, wzbudziły potrzebę bycia razem, uwrażliwiły na potrzeby innych, przyczyniając się przez to lepszego funkcjonowania grupy społecznej, jaka stanowią mieszkańcy wsi, we wszystkich jej wymiarach. Prowadzone działania Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej, mimo niezbyt długiego okresu istnienia, spowodowały rozbudzenie aktywności i potrzeby integracji, uśpionej w ostatnich latach nawet w tych społecznościach, które posiadały bogate tradycje i potencjał w zakresie działalności społecznej. Oby tych sił i entuzjazmu nie zabrakło w kolejnych działaniach.