INFORMACJA

logotypy

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Woli Skromowskiej realizuje operację pn. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Wola Skromowska mającą na celu stworzenie miejsca aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie