Warsztaty dziennikarskie Cz.7

Kolejne spotkanie w ramach WARSZTATÓW DZIENNIKARSKICH miało wyłącznie roboczy charakter. Młodzież na ostatnich warsztatach nagromadziła mnóstwo materiałów, które teraz należało opracować, przenieść na papier. Pani Alicja od razu więc podzieliła zadania, część osób zajęło się transkrypcją przeprowadzonych wywiadów, pozostali zaś obróbką zdjęć. Zajęcie było tak ciekawe, że młodzież nawet nie zauważyła szybko mijającego czasu i chwila zakończenia zajęć nie była dla nich miłą. Instruktorka cześć prac przydzieliła też do domu. Nie sposób bowiem wszystkich działań dziennikarskich wykonać w świetlicy, kiedy każdy ma mnóstwo pytań, dygresji, kiedy wspólnie wszyscy przesłuchują wywiady i na nowo odkrywają sekrety rozmówców.

Przejdź do galerii